บริษัท LKS Land Company Limited


บริษัท LKS Land Company Limited จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นของบริษัท LKS Land จํา กัด ได้ร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ ทั่วเอเชียมานานกว่า 20 ปี นโยบายของบริษัทยึดหลักสากลว่าเราสร้างโครงการที่มีคุณภาพ โดยเน้นที่ความปลอดภัย ความทันสมัย และพื้นที่สีเขียวเพื่อความเป็น อยู่ที่ผาสุกของผู้พักอาศัย M9 Avenue คือโครงการแรกในประเทศไทยนํา ทีมโดยผู้บริหารจากไทยและต่างประเทศพร้อมทีมออกแบบ และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ มาแล้วถึง 30 ปี ผู้บริหารต่างมีอุดมคติเดียวกันที่จะสร้างบ้านตามคอนเซ็ปท์ Home from the Heart ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา คือสิ่งยืนยันได้ว่า M9 Avenue จะพร้อมเสร็จสมบูรณ์ภายใน 9 เดือนตามเวลากํา หนดการ


ท่านที่สนใจโครงการ สามารถติดต่อกับทีมงานมืออาชีพที่พร้อมต้อนรับและให้รายละเอียดโครงการ เพิ่มเติมได้ที่


02-496-33888